Dental Radyoloji

Dental Radyoloji

Ağız ve diş yapısı üzerinde pek çok hastalık görülmektedir. Teşhis ve tedavi aşamalarında diş hekimi muayenesi sırasında görüntüleme tekniklerine başvurulur. Dental radyoloji ve görüntüleme, uygulanan tedavilerin etkisini arttırmaktadır.

Dental Radyoloji Nedir?

Görüntüleme ve dental radyoloji teknikleri çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Çürük tedavisi, endodontik tedaviler, diş eti rahatsızlıkları, implant uygulamaları, ortodonti tedavileri, çene ve çene eklemi sorunları olarak sayılabilir.

Dental Radyoloji

Dental Radyoloji ve Görüntüleme Çeşitleri

Ağız içi ve ağız dışı görüntüleme olmak üzere iki ayrı çeşit bulunmaktadır. Diş eti ve etrafındaki yumuşak doku üzerindeki hasarların teşhisi için ağız içi röntgen uygulamasına başvurulur. Panoramik görüntüleme ve tomografi, ağız dışı görüntüleme yöntemleri arasındadır.

Ek olarak çene yapısı üzerindeki bozukluklar için de kullanılır. Diş taşı, çürük ve biçimsel bozulmaların tedavilerinde dental radyoloji ve görüntüleme uzmanlığı yöntemlerinden faydalanır.

Dental Radyoloji ve Kullanım Alanları

Diş hekimliği alanında tedavi ve teşhis aşamalarında dental radyoloji yöntemlerinin önemli rolü bulunmaktadır. Diş ve ağız sağlığını koruma ve tedavilerinde başvurulmaktadır.

telefon ieltisimi
whatsapp iletişimi